Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus
Pszichoterapeuta-jelölt Neuropszichológus-jelölt

Főbb szakmai tevékenységek, érdeklődési körök

 • a fizikai és a lélektani trauma lenyomatai a pszichés működésben, az agy, az elme és a test szerepe a gyógyulásban
 • a krónikus fájdalom lélektani aspektusai és azok hatása a testi működésre
 • betegségreprezentációk jelentősége és azok hatása a gyógyulási folyamatokra

Szakvizsgák

 • 2013-2016: alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, Szegedi Tudományegyetem
 • 2015-: pszichoterapeuta-jelölt, Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés
 • 2018-: neuropszichológus-jelölt, Semmelweis Egyetem

Módszerspecifikus képzések

 • 2009-2016: Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület: autogén tréning terapeuta és szimbólumterapeuta
 • 2017-: Magyar Daseinanalitikus Egyesület: daseinanalitikus-jelölt

Megjelent tudományos közlemények

 • Havancsák R., Pócza-Véger P., Csabai M. (2013) A PRISM-D rajzteszt kórházi betegek vizsgálatában. In: Csabai M., Pintér J. N. (szerk.) Pszichológia a gyógyításban. Oriold és Társai Kiadó, Budapest
 • Látos M., Lázár Gy., Havancsák R., Pócza-Véger P., Horváth Z., Csabai M. (2014) A projektív rajztesztek alkalmazásának lehetőségei transzplantált páciensek körében. In: Papp B. (szerk.) Pszichológiai kutatások: A Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak publikációi: Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet
 • Pócza-Véger P., Havancsák R., Látos M., Kovács P., Sándor Z., Barzó P., Csabai M. (2015) Kórházi betegek betegségreprezentációinak térbeli megjelenítése a PRISM-D rajzteszt használatával. II. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Hallgatói Konferencia tanulmánykötete
 • Pócza-Véger P., Csabai M. (2017) Az idegsebészeti munka pszichológiai vonatkozásai. In: Barzó P. (szerk.) Idegsebészet. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Sándor Z., Látos M., Pócza-Véger P., Havancsák R., Csabai M. (2020) The drawing version of the pictorial representation of illness and self measure. Psychology and Health, 17:1-16.

Oktatói munka

 • 2019. óta az SZTE BTK Pszichológia Intézet meghívott óraadója